Afgelopen vrijdag heeft de EHBO, naar aanleiding van het onwel worden van enkele bezoekers, een melding gemaakt bij de hulpdiensten. De gealarmeerde hulpdiensten hebben op basis van de meldingen die zij ontvingen besloten dat er tot ontruiming over moest worden gegaan.

In de uren en dagen daarna zijn veel geruchten ontstaan. Wij willen benadrukken dat de politie, brandweer en ambulancedienst zorgvuldig onderzoek hebben verricht. Hierbij zijn alle jongeren die onwel waren geworden gecontroleerd. Daarnaast heeft de brandweer in het pand metingen gedaan. De hulpdiensten geven aan dat bij dit onderzoek geen bijzonderheden naar voren zijn gekomen. Zij geven aan dat er sprake is van een combinatie van hittestuwing en een psychologisch effect dat kan optreden als mensen zien dat andere mensen zich niet goed voelen.

Al vanaf de eerste Minoreditie is er professionele beveiliging aanwezig bij Minor.

De beveiliging voert bij de entree een tascontrole uit. Tevens worden de bezoekers gefouilleerd. Bezittingen die niet bij Minor naar binnen mogen (bijvoorbeeld deodorant) worden bij de entree in beslag genomen en kunnen bij het verlaten van het feest worden opgehaald. Welke bezittingen dit zijn wordt vermeld in het reglement, welke gevonden kan worden op www.minorhelmond.nl/reglement.

De politie, brandweer en ambulancedienst hebben zorgvuldig onderzoek verricht. Hierbij zijn alle jongeren die onwel waren geworden gecontroleerd. De hulpdiensten geven aan dat bij dit onderzoek geen bijzonderheden naar voren zijn gekomen. Zij geven aan dat er sprake is van een combinatie van hittestuwing en een psychologisch effect dat kan optreden als mensen zien dat andere mensen zich niet goed voelen.

De politie, brandweer en ambulancedienst hebben zorgvuldig onderzoek verricht. Hierbij heeft de brandweer in het pand metingen gedaan. De hulpdiensten geven aan dat bij dit onderzoek geen bijzonderheden naar voren zijn gekomen. Zij geven aan dat er sprake is van een combinatie van hittestuwing en een psychologisch effect dat kan optreden als mensen zien dat andere mensen zich niet goed voelen.

We begrijpen dat de situatie een diepe indruk heeft achtergelaten. Wij willen zo goed mogelijk nazorg verlenen. Voor hulp kunt u een bericht sturen naar info@minorhelmond.nl. Dan zorgen we dat dit verder wordt opgepakt.

De consumptiebonnen blijven geldig voor volgende Minoredities. Wil je ze liever inleveren en je geld terug? Dan kan dit bij Wijkhuis De Geseldonk.

Door de hectiek zijn niet alle in beslag genomen spullen na afloop bij de juiste persoon terecht gekomen. Als dit voor u het geval is, dan kunt u een e-mail sturen naar info@minorhelmond.nl met daarin een omschrijving van hetgeen dat in beslag is genomen. Dit wordt dan verder opgepakt.

Zoals altijd geldt nog steeds dat ouders welkom zijn om op afspraak een kijkje te nemen (kort, om een indruk te krijgen) bij Minor. Wilt u hiervan gebruik maken? Dan kunt u een e-mail sturen naar info@minorhelmond.nl. Dit zal dan verder worden opgepakt.

De foto’s die door onze fotografen tijdens het feest zijn gemaakt, zullen nog worden geplaatst. Houd hiervoor onze social media (Facebook) in de gaten.

Hebt u een vraag die (nog) niet in deze Q&A is opgenomen? Dan kunt u deze vraag sturen naar info@minorhelmond.nl. Wij streven ernaar om uw vraag zo spoedig mogelijk te beantwoorden middels de Q&A.